Twit Ulama

Selamat datang di TwitUlama! Kumpulan twit para ulama dan masyayikh Timur Tengah, yang diambil dari timeline di halaman Twitter mereka -hafizhahumullahu ta'ala- Insya Allah akan terus update nasihat, quote, dan petuah demi tersebarnya dakwah yang mulia ini. Silahkan mengcopy-paste, menyebarkan, dan membagi isi blog selama masih menjaga amanah ilmiah dengan menyertakan sumber.
Posts tagged "kebaikan"
Kebaikan itu : 1. Jangan sedikit pun diremehkan; 2. Segera dilakukan; 3. Jangan harap akan terulang; 4. Beri tahu orang lain untuk melakukannya.

@Dr_Alsadhan - Syaikh Abdul ‘Aziz bin Muhammad As Sadhan, salah seorang murid Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Doktor dalam ilmu Ushuluddin Universitas Al Imam

Adab yang baik adalah tanda kebahagiaan dan kesuksesan seseorang, sebaliknya adab yang buruk adalah tanda celaka dan keburukan seserang. Tidak ada kebaikan dunia dan akhirat yang diberikan kepada seseorang selain adab yang baik. Adab kepada Allah, adab kepada RasulNya, adab kepada hamba-hambaNya.
@rabee_almadkhli - Fadhilatus Syaikh Dr. Rabi’ bin Hadi Al Madkhali, website beliau www.rabee.net
Ketahuilah wahai saudaraku, tidak ada sesuatu yang berhenti, boleh jadi engkau naik atau maju kepada kebaikan dan kesalihan atau kalau tidak, engkau sedang mundur menuju keburukan.
Allah berfirman, “Bagi siapa yang mau, maka hendaklah dia maju atau mundur.” (al Mudatstsir: 37)
@dr_alyahya - Dr. Yahya bin Ibrahim Al Yahya, doktor dalam bidang ilmu hadits, pernah menjabat sebagai dosen dan wakil rektor bidang kemahasiswaan Universitas Islam Madinah.
Di antara sebab yang bisa mendatangkan banyak kebaikan dan kebahagiaan hidup adalah keimanan dan ketakwaan.
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (Al-A’raf: 96).
Perhatikan Allah ‘kan memberi “barakaat” (banyak keberkahan/bentuk jamak –pent) bukan sekedar “barakah” (bentuk tunggal –pent).
@dr_alhabdan - Dr. Muhammad Al Habdan, anggota Rabithah Ulama’ Al Muslimin (Ikatan Ulama Muslimin) http://www.alhabdan.net
Cinta dan kebaikan akan membuahkan kasih sayang dan kebahagiaan, sedangkan kebencian dan kemarahan akan membuahkan kesengsaraan dan penyesalan.

@_salehalsultan - Dr. Shalih As Sulthan, Dosen Fakultas Syariah Universitas Al Qashim, Saudi Arabia

Kalimatmu dalam twitter (update status –dll) adalah cerminan kepribadianmu maka pilihlah yang paling baik sebagaimana yang kau inginkan untuk kebaikan pribadimu.

@yalshubaily - Dr Yusuf Al Syubailiy, Riyadh, pengajar fiqh di Ma’had ‘Ali (perguruan tinggi) Hukum, anggota Asosiasi Ahli Fiqh Syari’ah Amerika

Jadilah orang yang mudah dan cepat dalam bermuamalah dengan tetangga dan kawan-kawanmu, dan bersegeralah berbuat baik untuk mereka, dan maafkan kesalahan-kesalahan kecil mereka, niscaya engkau ‘kan menguasai hati mereka dan hatimu pun akan penuh dengan kebahagiaan dan keridhaan.

@aboomar1970 - Syaikh ‘Awwad Furaijan, Imam dan khatib di Kuwait, penceramah masalah pendidikan Islam

Kita akan senantiasa berada dalam kebaikan apabila berada di antara orang-orang yang kita cintai meluruskan twit kita dan ungkapan kita. Maka ini termasuk salah satu bentuk menasihati dalam kebenaran.
@mkh1384 - Dr. Muhammad al Khudairi, Dosen Ulumul Quran di King Saud University (KSU) Saudi Arabia.
Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang telah mengumpulkan kebaikan berupa sholat dan amalan sholih lainnya, kemudian dia membagi-bagi pahalanya kepada manusia karena dia telah menodai kehormatan orang lain? Orang model seperti ini, demi Allah adalah orang yang benar-benar bangkrut.
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, “Seorang yang bangkrut, datang dengan pahala shalatnya, puasanya, zakatnya kemudian dia mencela orang, melukai orang lain, maka orang itu akan diberikan pahala kebaikannya. Apabila pahalanya habis, maka dosa orang-orang tadi akan diambil dan dilemparkan kepadanya.”

@saad_alkhathlan - Prof. Dr. Sa’ad Al Khathlan, dosen di King Saud University (KSU) Riyadh, Saudi Arabia.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “Laa ilaha illallah adalah bentuk kebaikan yang paling baik.” (Majmu’ al Fatawa 1/32)

@saltaweel - Syaikh Salim Al Thawil, salah seorang murid Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsamin

Salah seorang salaf berkata: “Kalau sampai kepadamu perkataan dari saudaramu (berupa celaan –pent) yang menyakitimu, maka janganlah engkau risau. Seandainya perkataan saudaramu itu benar, maka itu adalah hukuman bagimu yang disegerakan (daripada mendapatkan hukuman di akhirat –pent). Seandainya perkataan saudaramu tidak benar, maka itu menjadi pahala kebaikan untukmu tanpa engkau harus berbuat baik”.

@saad_alkhathlan - Prof. Dr. Sa’ad Al Khathlan, dosen di King Saud University (KSU) Riyadh, Saudi Arabia.