Twit Ulama

Selamat datang di TwitUlama! Kumpulan twit para ulama dan masyayikh Timur Tengah, yang diambil dari timeline di halaman Twitter mereka -hafizhahumullahu ta'ala- Insya Allah akan terus update nasihat, quote, dan petuah demi tersebarnya dakwah yang mulia ini. Silahkan mengcopy-paste, menyebarkan, dan membagi isi blog selama masih menjaga amanah ilmiah dengan menyertakan sumber.
Posts tagged "Al Quran"
Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya ketika menjelaskan “Kitab Pengobatan” dari Shahih Bukhari, “Kenapa tidak ada dalam al Quran surat yang berbicara tentang pengobatan?”. Beliau menjawab, “Karena al Quran semuanya adalah penyembuh”.

@mohammadalwh - Dr. Muhammad Abdullah Al-Wuhaibi, Professor Akidah dan Perbandingan Madzhab di King Saud University

Aku masuk ke sebuah masjid, kemudian aku jumpai ada sekitar 30 pemuda usia sekolah mutawassithah (SMA) yang sibuk sedang setoran hafalan al Quran.
"Ya Rabb anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata."

http://t.co/PhDUlv5P

@almohannam - Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al Muhanna, anggota Institut Ilmu Kehakiman Saudi Arabia (bagian dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud), dan salah seorang da’i di Kementerian Urusan Islam, KSA.

Apakah berpahala melihat mushaf tanpa menggerakkan bibir untuk membacanya (dibaca dalam hati saja –pent)?
Yang seperti ini tidak dianggap membaca, dan tidak menghasilkan pahala keutamaan membaca al Quran kecuali jika seorang membaca dengan lafal Quran (menggerakkan mulutnya –pent).
(Imam Ibnu Baz)

@Dr_Farhan_Obaid - Dr Farhan bin ‘Ubaid Doktor dalam Ilmu Bahasa Arab, Imam dan Khatib di salah satu masjid di Kuwait.

Bukan suatu kesalahan terhadap Quran kalau kita membakar lembaran Quran (misalnya untuk membuang al Quran yang memang sudah tersobek dan semisalnya –pent). Tapi suatu kesalahan adalah ketika kita membakar al Quran dari hati kita, membakar kecintaan terhadap Quran dan membakar kecintaan dengan beramal dengan al Quran.

@nasseralqtami - Nashir Al Qathami, sedang menempuh program Magister di bidang Studi Ilmu Al Qur’an, Imam Masjid Jami’ Al Qadhi Riyadh, Saudi Arabia.

Ramadhan, bulan al Quran. Sesuai kadar hubungamu dengan al Quran, demikianlah kadar hubunganmu dengan Ar Rahmaan (Allah ta’ala –pent).

@alnajdi1 - Dr Muhammad al Hamuud an Najdi, Doktor dalam bidang akidah, Imam dan Khotib di Masjid Shobaah An Naashir

Tersebar pendapat di kalangan ulama Quran, waqaf (berhenti) pada bagian (ذلك الكتاب لا ريب) “Itulah kitab yang tidak ada keraguan” kemudian dilanjutkan kembali dengan (فيه هدى) “Di dalamnya ada petunjuk” (al Baqarah:). Yang lebih sempurna adalah berhenti pada (( ذلك الكتاب لا ريب فيه “itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya” kemudian dilanjutkan (هدى للمتقين) “sebagai petunjuk bagi manusia”. Karena al Quran semua isinya adalah petunjuk.
@abuabdelelah - Syaikh ‘Adil bin Salim bin Sa’id Al Kalbani, imam dan Khatib di Masjid Jami’ King Khalid Riyadh.
"Membaca al Quran dengan cara yang benar seperti yang diperintahkan akan mewariskan ilmu, keimanan dan keyakinan pada hati seorang muslim yang mana hal tersebut takkan dijumpai oleh siapapun kecuali yang membaca al Quran dengan benar."
[Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah]

 @q8azm - Dr. Abdul Muhsin Al Muthiri, Doktor dalam bidang tafsir, Fakultas Syari’ah Universitas Kuwait

Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah berkata, “Siapa yang mencari petunjuk Allah selain dari al Quran dan Sunnah maka yang didapatkan hanyalah semakin jauh dari Allah.”
[Majmu’ al Fatawa 5/120]

 @q8azm - Dr. Abdul Muhsin Al Muthiri, Doktor dalam bidang tafsir, Fakultas Syari’ah Universitas Kuwait

Qatadah (seorang tabi’in, wafat tahun 118 H) berkata, “Al-qur’an menunjukkan kepada kalian penyakit dan obatnya, yaitu penyakitnya adalah dosa-dosa kalian, dan penawarnya adalah istighfar (memohon ampunan kepada Allah).”

@Dr_Alsadhan - Syaikh Abdul ‘Aziz bin Muhammad As Sadhan, salah seorang murid Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Doktor dalam ilmu Ushuluddin Universitas Al Imam

Seorang mukmin yang membaca firman Allah, “Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi dan meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami, lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. Dan tidak dapat ditolak siksa Kami daripada orang-orang yang berdosa.” (QS. Yusuf : 110), maka dia takkan berputus asa selamanya.

 - Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al Muhanna, anggota Institut Ilmu Kehakiman Saudi Arabia (bagian dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud), dan salah seorang da’i di Kementerian Urusan Islam, KSA.

Mengingat bulan Sya’ban sudah seperti muqaddimah (pembuka) bagi bulan Ramadhan, disyariatkan dalam bulan Sya’ban ini amalan yang juga terdapat di bulan Ramadhan seperti shaum (shaum sunnah) dan membaca Al-Qur’an untuk persiapan memasuki Ramadhan.
Salamah bin Kahil berkata, “Bulan Sya’ban dikenal juga dengan nama Bulan Membaca Al-Qur’an.”

@almonajjid - Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid, pengasuh web IslamQA.

Jabir bin Muth’im sebelum masuk Islam pernah mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca ayat, “Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan?” (ath-Thuur: 35). Jabir berkata, “Hampir-hampir hatiku melayang mendengar ayat tersebut.”
Kita, apakah al Quran telah meninggalkan kesan dalam hati kita?
@fahadalkandri - Fahad Al Kundari, imam masjid besar negara Kuwait, dan insya Allah recital Al Qur’an beliau telah masyhur